• IMG_1274
  • IMG_0206

FoMAS – Fiskehelse og Miljø AS

FoMAS er en uavhengig helsetjeneste som tilbyr veterinærfaglige tjenester til akvakulturdyr på Vestlandet, inkludert kurs og miljøtjenester. Med både veterinærer og fiskehelsebiologer kan vi tilby en variert og spisset kompetanse inn mot oppdrettsnæring, kultiveringsanlegg,  forskningsinstitusjoner og forvaltning.

FoMAS tilbyr helsekontroll på fisk og skjell som imøtekommer gjeldende krav fra myndighetene. God helse og velferd er avgjørende for en bærekraftig og lønnsom produksjon av oppdrettsfisk.

Vi tilbyr også kurs innenfor fiskehelse og dyrevelferd. Våre kurs settes opp som offentlig tilgjengelige kurs eller selskapsinterne fagkurs som kan tilrettelegges etter ønske. FoMAS har godkjenning for å gjennomføre lovpålagte fiskevelferdskurs til alle produksjonsformer.

Fra 2017 kan vi også tilby akkrediterte miljøtjenester i felleskap med Åkerblå.

 

 

I vår bransje er det alltid noe nytt som skjer. I så måte kan du forvente å treffe en av våre medarbeidere på relevante fag-konferanser i inn og utland; -enten som deltaker eller bidragsyter.

Vi snakkes!

Aktuelt

Klart redusert lusenivå i Hordaland siste tre år, til tross for færre avlusninger

10/1-17
lus-hordaland-2014_2016

Lusenivåene i Hordaland viser ved oppsummering 2016 en  nedadgående trend siste tre år, se diagram 1.  Diagram 1 (bevegelige lus viser samme trend) I samme periode har endringene i avlusningsstrategi vært store. Nedgangen i bruk av medikamentelle behandlinger har vært markert, men også hvis vi tar med de ikke-medikamentelle behandlingene har det vært en viss reduksjon i antall behandlinger […]

Les mer

Statens Legemiddelverk innskrenker vaksineselskapenes rådgiving direkte til bruker

10/1-17
klamathredband1

  Statens legemiddelverk har kommet med en veileder for reseptpliktige legemidler. Denne klargjør hvilken kontakt fra legemiddelprodusentene overfor brukerne som er lovlig. Vaksineprodusentene har i mange år deltatt i kontroll av vaksinering av oppdrettsfisk på oppdrettsanleggene. SLV har gjennomgått praksisen og skriver i veilederen:   ”Vaksinasjon ved oppdrettsanlegg er en veletablert praksis som vi ikke […]

Les mer