FoMAS – Fiskehelse og Miljø AS

FoMAS er en uavhengig helsetjeneste som tilbyr veterinærfaglige tjenester til akvakulturdyr på Vestlandet, inkludert kurs og miljøtjenester. Med både veterinærer og fiskehelsebiologer kan vi tilby en variert og spisset kompetanse inn mot oppdrettsnæring, kultiveringsanlegg,  forskningsinstitusjoner og forvaltning.

FoMAS tilbyr helsekontroll på fisk og skjell som imøtekommer gjeldende krav fra myndighetene. God helse og velferd er avgjørende for en bærekraftig og lønnsom produksjon av oppdrettsfisk.

Vi tilbyr også kurs innenfor fiskehelse og dyrevelferd. Våre kurs settes opp som offentlig tilgjengelige kurs eller selskapsinterne fagkurs som kan tilrettelegges etter ønske. FoMAS har godkjenning for å gjennomføre lovpålagte fiskevelferdskurs til alle produksjonsformer.

Fra 2017 kan vi også tilby akkrediterte miljøtjenester i felleskap med Åkerblå.

 

 

I vår bransje er det alltid noe nytt som skjer. I så måte kan du forvente å treffe en av våre medarbeidere på relevante fag-konferanser i inn og utland; -enten som deltaker eller bidragsyter.

Vi snakkes!

Ved spørsmål angående nettsiden kontakt: Ragnhild Haaland Malkenes, ragnhild@fom-as.no eller Stig Johar Øverland, stig@fom-as.no

Aktuelt

Åpent brev til Mattilsynet om legemiddelkampanjen

18/5-17

Mattilsynets Legemiddelkampanje sikrer ikke forsvarlig bruk av legemidler til oppdrettsfisk. Fiskehelsepersonell oppfatter vedtakene som er gitt som uforutsigbare og med svak faglig begrunnelse. Åpent brev til Mattilsynet om Legemiddelkampanjen

Les mer

ILA oppdages FØR klassiske obduksjonsfunn viser seg

16/5-17

  Takket være nye, diagnostiske verktøy, oppdages ILA i dag før de klassiske symptomene med bleike gjeller og hjerte og mørk lever opptrer. Symptomene er uspesifikke med økt dødelighet, endring i adferd, innslag av blødning i øyet og blodig tarm. Disse symptomene kan opptre også ved andre sykdommer og hendelser og prøvetaking er derfor helt […]

Les mer