FoMAS – Fiskehelse og Miljø AS

FoMAS er en uavhengig helsetjeneste som tilbyr veterinærfaglige tjenester til akvakulturdyr på Vestlandet, inkludert kurs og miljøtjenester. Med både veterinærer og fiskehelsebiologer kan vi tilby en variert og spisset kompetanse inn mot oppdrettsnæring, kultiveringsanlegg,  forskningsinstitusjoner og forvaltning.

FoMAS tilbyr helsekontroll på fisk og skjell som imøtekommer gjeldende krav fra myndighetene. God helse og velferd er avgjørende for en bærekraftig og lønnsom produksjon av oppdrettsfisk.

Vi tilbyr også kurs innenfor fiskehelse og dyrevelferd. Våre kurs settes opp som offentlig tilgjengelige kurs eller selskapsinterne fagkurs som kan tilrettelegges etter ønske. FoMAS har godkjenning for å gjennomføre lovpålagte fiskevelferdskurs til alle produksjonsformer.

Fra 2017 kan vi også tilby akkrediterte miljøundersøkelser i felleskap med Åkerblå.

FoMAS er også en GLOBAL G.A.P og ASC godkjent underleverandør.

DK013917 Global Gap – ASC Farm STATEMENT 150221

ASC Service compliance letter FOMAS 2019-2022

I vår bransje er det alltid noe nytt som skjer. I så måte kan du forvente å treffe en av våre medarbeidere på relevante fag-konferanser i inn og utland; -enten som deltaker eller bidragsyter.

Vi snakkes!

Ved spørsmål angående nettsiden kontakt:
Henriette Alne, Daglig leder, henriette@fom-as.no
Ragnhild Haaland Malkenes, ragnhild@fom-as.no 
Hanna Sæteraas Bjerke, hanna@fom-as.no

Aktuelt

Vurdering av velferd og effekt under kombinasjonsbehandling med varmtvann og spyling – en pilotstudie

29/4-21

FoMAS er engasjert som uavhengig tredjepart til å vurdere velferdsmessig forsvarlighet ved avlusing med Optilicer etterfulgt av behandling gjennom spyleenheten Optispyler. Siden det er et stort behov for dokumentasjon knyttet til velferd under kombinasjonsbehandling, frigjøres de foreløpige resultatene for å gi støtte til fiskehelsepersonell i felt som skal vurdere risikoen av slik behandling. Her finner […]

Les mer

Erfaringer Stembiont i felt

7/4-21

Høsten 2020 har FoMAs fulgt to fiskegrupper behandlet med Stembiont. Hovedfokuset har vært en systematisk kartlegging av gjellehelse og observasjoner gjort av hudhelse og lusetall i sjø. Bruk av Stembiont ga lavere forekomst av påvisning av patogenene P. perurans og B. cysticola på ett av anleggene undersøkt i perioden. Dette kan indikere lavere forekomst av […]

Les mer