FoMAS – Fiskehelse og Miljø AS

FoMAS er en uavhengig helsetjeneste som tilbyr veterinærfaglige tjenester til akvakulturdyr på Vestlandet, inkludert kurs og miljøtjenester. Med både veterinærer og fiskehelsebiologer kan vi tilby en variert og spisset kompetanse inn mot oppdrettsnæring, kultiveringsanlegg,  forskningsinstitusjoner og forvaltning.

FoMAS tilbyr helsekontroll på fisk og skjell som imøtekommer gjeldende krav fra myndighetene. God helse og velferd er avgjørende for en bærekraftig og lønnsom produksjon av oppdrettsfisk.

Vi tilbyr også kurs innenfor fiskehelse og dyrevelferd. Våre kurs settes opp som offentlig tilgjengelige kurs eller selskapsinterne fagkurs som kan tilrettelegges etter ønske. FoMAS har godkjenning for å gjennomføre lovpålagte fiskevelferdskurs til alle produksjonsformer.

Fra 2017 kan vi også tilby akkrediterte miljøundersøkelser i felleskap med Åkerblå.

FoMAS er også en GLOBAL G.A.P godkjent underleverandør.

I vår bransje er det alltid noe nytt som skjer. I så måte kan du forvente å treffe en av våre medarbeidere på relevante fag-konferanser i inn og utland; -enten som deltaker eller bidragsyter.

Vi snakkes!

Ved spørsmål angående nettsiden kontakt:
Ragnhild Haaland Malkenes, ragnhild@fom-as.no eller
Hanna Sæteraas Bjerke, hanna@fom-as.no

Aktuelt

Minner om ny akvakulturdriftforskrift

15/6-18

Vi ønsker om å minne om endringer i Akvakulturdriftforskirften. Endringer ble gjort 19. april 2018. Mange endringer kan ha betydning for flere av våre kunder. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822  

Les mer

Vakisneselskapene kan igjen ha egne vaksinekontroller

28/5-18

 Bakgrunnen er at vaksinekontroller ikke lenger anses som reklame. Statens Legemiddelverk arbeider fortsatt med endring av veilederen «Veiledning for kontakt mellom vaksineprodusenter og havbruksnæringen».  FoMAS støtter dette fullt ut og ønsker vaksineselskapene velkommen tilbake til vaksinasjonskontrollene.    

Les mer