FoMAS – Fiskehelse og Miljø AS

FoMAS er en uavhengig helsetjeneste som tilbyr veterinærfaglige tjenester til akvakulturdyr på Vestlandet, inkludert kurs og miljøtjenester. Med både veterinærer og fiskehelsebiologer kan vi tilby en variert og spisset kompetanse inn mot oppdrettsnæring, kultiveringsanlegg,  forskningsinstitusjoner og forvaltning.

FoMAS tilbyr helsekontroll på fisk og skjell som imøtekommer gjeldende krav fra myndighetene. God helse og velferd er avgjørende for en bærekraftig og lønnsom produksjon av oppdrettsfisk.

Vi tilbyr også kurs innenfor fiskehelse og dyrevelferd. Våre kurs settes opp som offentlig tilgjengelige kurs eller selskapsinterne fagkurs som kan tilrettelegges etter ønske. FoMAS har godkjenning for å gjennomføre lovpålagte fiskevelferdskurs til alle produksjonsformer.

Fra 2017 kan vi også tilby akkrediterte miljøtjenester i felleskap med Åkerblå.

FoMAS er også en GLOBAL G.A.P godkjent underleverandør.

I vår bransje er det alltid noe nytt som skjer. I så måte kan du forvente å treffe en av våre medarbeidere på relevante fag-konferanser i inn og utland; -enten som deltaker eller bidragsyter.

Vi snakkes!

Ved spørsmål angående nettsiden kontakt:
Ragnhild Haaland Malkenes, ragnhild@fom-as.no eller
Hanna Sæteraas Bjerke, hanna@fom-as.no

Aktuelt

Økt lusespising hos rognkjeks i forbindelse med kontrollert fôring i merd

12/3-18

Data fra et pilotførsøk utført av Aqua kompetanse har den siste tiden fått mye oppmerksomhet. Forsøket viser blant annet: Dersom det oppstår økte lusetall, kan fôring av rognkjeks stanses i 4-6 dager for å øke lusespising hos rognkjeksen. Om vinteren hvor det er korte lysdager bør ikke rognkjeksen fôres i hele lysperioden, da dette korte tidsvinduet […]

Les mer

Lakselus og temperatur

8/3-18

Vi opplever svært lave temperaturer i sjø i enkelte områder. Vi kan forvente at lus bruker lengre tid på å utvikle seg på slike lave temperaturer. Bakgrunnen for denne uttalelsen er: Forskning viser at lakselus ikke utvikler seg til kopepoditter ved 3 °C. I tillegg har larver og voksne lus som er produsert ved 5 °C sterkt nedsatt evne til […]

Les mer