0,2 grense kjønnsmodne hunnlus nærmer seg!

Fra og med mandag uke 16 til søndag uke 21 skal det i henhold til regelverk til en hver tid være færre enn 0,2 voksne hunnlus  av lakselus i gjennomsnitt per fisk i alle akvakulturanlegg.

I år vil perioden dermed gjelde fra mandag 16. april til søndag 27. mai.

Se ellers vedlagt utdrag fra Mattilsynets høringsbrev fra januar 2017, ang telleusikkerhet ved så lave gjennomsnittstall som 0,2: Utdrag høringsbrev fra MT