AGD diagnostisert på Sør-vestlandet

I Rogaland og Sunnhordaland er nå det første anlegget diagnostisert med AGD og har økende gjellescore. I forkant er AGD diagnostisert lengre nord langs kysten og vi anbefaler alle om å følge med på utvikling av gjellescore i det enkelte anlegget. Utviklingen av sykdommen går raskt på høye sjøtemperaturer som nå, og fra tidligere år er dette høy-risiko periode for AGD og gjelleproblemer generelt.

Det er også meldt om økende grad av gjelleblødninger i spesielt Hardangerfjorden. Det er viktig å måle oksygennivåene og siktdyp kontinuerlig for å oppdage forandringer i sjøen som kan indikere forskjeller i forekomst og mengde av alger og plankton. Er det mistanke om problemer knyttet til alger er det lurt å ha utstyr for vannprøvetaking på anlegget for å kunne ta ut vannprøver raskt.

FoMAS kan hjelpe til med opplæring i gjellescore, bare ta kontakt med oss!