Åkerblå Group AS gjør oppkjøp i Storbritannia!

Åkerblå Group AS gjør oppkjøp i Storbritannia og investerer i Britiske Ocean Ecology Ltd, som er spesialist på Miljø- og havundersøkelser.

Åkerblå kjøper 51 prosent av aksjene i Ocean Ecology, som holder til i Gloucester, England. Selskapene skal raskt bygge opp et felles tjenestetilbud til oppdrettsnæringen i Storbritannia og Irland, og samtidig gjøre det samme innen havvind i Norge.

Dette er et spennende prosjekt, vi i FoMAS er stolte av at vi som del av Åkerblå Group kan være med på denne satsningen!

 

For mer informasjon:
Pressemelding Åkerblå + Ocean Ecology