Åkerblå Group kjøper resterende 51 prosent av Marin Helse

Åkerblå Group (FoMAS sine eiere) har inngått en avtale om å kjøpe resterende 51 prosent av aksjene i Marin Helse AS gjeldende fra 1. juli 2020. Åkerblå eier dermed 100 prosent av Marin Helse.

Marin Helse og Åkerblå vil bestå som egne selskaper, men vil inngå et nært samarbeid hvor en kan dra veksler på selskapenes sterke sider til å enda bedre møte oppdrettsnæringens behov.

For mer info, les hele pressemeldingen fra Åkerblå nedenfor:

Pressemelding Åkerblå og Marin Helse.docx