Åkerblå kjøper resten av aksjene i FoMAS-Fiskehelse og Miljø AS

Åkerblå Group As kjøpte seg inn i FoMAS Fiskehelse og Miljø AS i 2016 med 34 %. FoMAS kunne da tilby akkrediterte miljøundersøkelser i samarbeid med Åkerblå.  Åkerblå Group AS kjøper de resterende aksjer i FoMAS Fiskehelse og Miljø AS, 1. august 2019.

FoMAS Fiskehelse og Miljø AS består som eget AS og kommer til å blir drevet separat med dagens ansatte og administrasjon. Daglig leder i FoMAS, Henriette Alne, fortsetter i sin stilling.

Selskapene kommer til å samarbeide om administrative system og utnytte hverandres kompetanse. Dette vil gi mulighet til å styrke tjenestene og levere et mer helhetlig tilbud til havbruksnæringen.

Les hele pressemeldingen under:

2019_07.11_Pressemelding FoMAS Åkerblå