Økt lusespising hos rognkjeks i forbindelse med kontrollert fôring i merd

12/3-18

Data fra et pilotførsøk utført av Aqua kompetanse har den siste tiden fått mye oppmerksomhet. Forsøket viser blant annet: Dersom det oppstår økte lusetall, kan fôring av rognkjeks stanses i 4-6 dager for å øke lusespising hos rognkjeksen. Om vinteren hvor det er korte lysdager bør ikke rognkjeksen fôres i hele lysperioden, da dette korte tidsvinduet […]

Les mer

Lakselus og temperatur

8/3-18

Vi opplever svært lave temperaturer i sjø i enkelte områder. Vi kan forvente at lus bruker lengre tid på å utvikle seg på slike lave temperaturer. Bakgrunnen for denne uttalelsen er: Forskning viser at lakselus ikke utvikler seg til kopepoditter ved 3 °C. I tillegg har larver og voksne lus som er produsert ved 5 °C sterkt nedsatt evne til […]

Les mer

Velferdskurs dag 2 er avlyst

1/2-18

Velferdskurs dag 2 er avlyst.

Les mer

FoMAS bortreist 24. til 29. januar

22/1-18

FoMAS reiser på fagtur i perioden 24.-29. januar. Vi er tilgjengelige på telefon og mail dersom det skulle være noe.

Les mer

DNA-vaksine

12/1-18

En DNA-vaksine er nå tatt i bruk i Norge! Vaksinens navn er «Clynav» og er utviklet mot PD hos laks. Vaksinen inneholder et DNA-plasmid som koder for viktige strukturelle proteiner i SAV3. Fisk vaksinert med denne vaksinen vil ikke klassifiseres som GMO. Vaksinen er vannbasert og skal stikkes intramuskulært. Den første fisken som er vaksinert med «Clynav» […]

Les mer

Siste nytt AGD

21/12-17

Det registreres nå nedgang i aktiv score og ingen nye tilfeller med aktiv score på våre lokaliteter. Vi anser nå som risikoperioden for AGD som over.

Les mer

Viktig melding angående prøvetaking i ILA-frie områder

11/12-17

ESA og OIE stiller krav til at både hjerte og nyre skal være prøvetakingsprogran. – Dette vil ikke få tilbakevirkende kraft, men må følges fremover.

Les mer

AGD uke 47

24/11-17

Til tross for at vi nå ser lavere temperaturer i sjø, ser vi fortsatt utvikling av gjellescore i flere våre anlegg i ytre strøk. Dette viser at det er viktig å opprettholde hyppig og jevnlig gjellescore i tiden framover.  

Les mer

Oppdatering AGD

10/11-17

Til per dags dato er det gjennomført få ferskvannsbehandlinger mot AGD i våre områder. Vi ser fortsatt en noe aktiv gjellescore på noen av våre lokaliteter. Her har FoMAS tett oppfølging,og anleggene er flinke til å score gjeller hyppig.

Les mer

Mattilsynets forvaltningspraksis knyttet til bruk av åpen slaktemerd i PD-sonen

5/11-17

Mattilsynet informerer om at inntil videre skal «gammel» praksis med hensyn til å tillate utsetting i slaktemerd gjelde i PD-sonen. Mattilsynet presiserer følgende: Det skal alltid søkes om tillatelse til å flytte fisk ut fra båndlagt anlegg, postmottak@mattilsynet.no Søknaden må angi tidspunkt, båt, slakteri og transportrute. Dersom man ønsker merdsetting må søknaden følges av en […]

Les mer