DNA-vaksine

12/1-18

En DNA-vaksine er nå tatt i bruk i Norge! Vaksinens navn er «Clynav» og er utviklet mot PD hos laks. Vaksinen inneholder et DNA-plasmid som koder for viktige strukturelle proteiner i SAV3. Fisk vaksinert med denne vaksinen vil ikke klassifiseres som GMO. Vaksinen er vannbasert og skal stikkes intramuskulært. Den første fisken som er vaksinert med «Clynav» […]

Les mer

Siste nytt AGD

21/12-17

Det registreres nå nedgang i aktiv score og ingen nye tilfeller med aktiv score på våre lokaliteter. Vi anser nå som risikoperioden for AGD som over.

Les mer

Viktig melding angående prøvetaking i ILA-frie områder

11/12-17

ESA og OIE stiller krav til at både hjerte og nyre skal være prøvetakingsprogran. – Dette vil ikke få tilbakevirkende kraft, men må følges fremover.

Les mer

AGD uke 47

24/11-17

Til tross for at vi nå ser lavere temperaturer i sjø, ser vi fortsatt utvikling av gjellescore i flere våre anlegg i ytre strøk. Dette viser at det er viktig å opprettholde hyppig og jevnlig gjellescore i tiden framover.  

Les mer

Oppdatering AGD

10/11-17

Til per dags dato er det gjennomført få ferskvannsbehandlinger mot AGD i våre områder. Vi ser fortsatt en noe aktiv gjellescore på noen av våre lokaliteter. Her har FoMAS tett oppfølging,og anleggene er flinke til å score gjeller hyppig.

Les mer

Mattilsynets forvaltningspraksis knyttet til bruk av åpen slaktemerd i PD-sonen

5/11-17

Mattilsynet informerer om at inntil videre skal «gammel» praksis med hensyn til å tillate utsetting i slaktemerd gjelde i PD-sonen. Mattilsynet presiserer følgende: Det skal alltid søkes om tillatelse til å flytte fisk ut fra båndlagt anlegg, postmottak@mattilsynet.no Søknaden må angi tidspunkt, båt, slakteri og transportrute. Dersom man ønsker merdsetting må søknaden følges av en […]

Les mer

Vaktordning for hygienekontroller

23/10-17

  FoMAS Haugesund oppretter en vaktordning for hygienekontroller etter at behovet har økt svært raskt. Hygienekontroll  på Haugalandet bestilles på   hygiene@fom-as.no

Les mer

Økende gjellescore

13/10-17

FoMAS har observert økende gjellescore på flere lokaliteter den siste tiden. Vi oppfordrer alle sjølokaliteter til å score gjeller på fisken jevnlig. Ta gjerne kontakt med din kontaktperson i FoMAS dersom du ønsker hjelp til vurdering av gjellene på din fisk.    

Les mer

PD-forskriften: spørsmål og svar

2/10-17

Mattilsynet har mottatt flere spørsmål angående den nye PD-forskriften. I linken under finner du svar på en rekke relevante spørsmål. https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/pd/pdforskriften_sporsmaal_og_svar.27947    

Les mer

ILA-kontrollområde Bømlo

15/9-17

Mattilsynet har kommet med en forskrift vedrørende kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, på Bømlo. Også denne sonen består av en indre bekjempelsessone og en ytre overvåkingssone, og medfører blant annet krav vedrørende flytting av fisk, prøvetaking og økt antall helsebesøk på anlegg i sonen. For mer informasjon se link under, eller ta kontakt med […]

Les mer