Er AGD- sesongen i gang?

12/9-18

Den siste uken har representanter fra FoMAS observert aktiv score på gjellene på fisk ved en lokalitet i Hordaland. FoMAS oppfordrer alle sine kunder til å score gjeller jevnlig i forbindelse med lusetelling! Vi hjelper dere gjerne med scoring og oppfølging dersom det skulle være et ønske.   Bilde aktiv score= 2, total score= 2. Typisk lokalisasjon av […]

Les mer

Vi har ansatt ny daglig leder!

30/7-18

Henriette Alne er ansatt som ny daglig leder i FoMAS med kontorplass i Haugesund. Henriette starter i jobben 14. januar 2019. Henriette er født i 1982 i Vindafjord kommune. Hun har mastergrad i akvakultur innen økonomi og fiskeernæring fra Ås. I tillegg har hun PhD i fiskeernæring fra Ås. Henriette har jobbet som fôrkoordinator hos […]

Les mer

Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Askøy, Radøy, Lindås, Meland, Fjell og Øygarden kommuner, Hordaland

30/7-18

Mattilsynet har nå fastsatt endelig forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) i Askøy, Radøy, Lindås, Meland, Fjell og Øygarden kommuner, Hordaland I likhet med andre kontrollområder består sonen av en indre bekjempelsessone og en ytre overvåkingssone. Forskriften medfører blant annet krav vedrørende flytting av fisk, prøvetaking og økt antall helsebesøk på anlegg i […]

Les mer

ILA-kontrollområde Fusa, Samnanger og Os kommuner

24/7-18

Mattilsynet har nå fastsatt endelig forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Fusa, Samnanger og Os kommuner, Hordaland. I likhet med andre kontrollområder består sonen av en indre bekjempelsessone og en ytre overvåkingssone. Forskriften medfører blant annet krav vedrørende flytting av fisk, prøvetaking og økt antall helsebesøk på anlegg i sonen. […]

Les mer

FoMAS advarer mot skader fra el-utstyr

12/7-18

Fomas har sett stygge skjelettskader fra strøm fra elektrisk utstyr i kar, og uttalt seg til Kyst.no. Les artikkelen her: https://www.kyst.no/article/obs-obs-elektrisk-utstyr-i-kar-kan-gi-fisken-problemer/

Les mer

ILA-kontrollområde Fusa, Samnanger og Os kommuner

12/7-18

Mattilsynet har kommet med et høringsforslag til forskrift vedrørende kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, i Fusa, Samnanger og Os kommuner. Også denne sonen består av en indre bekjempelsessone og en ytre overvåkingssone, og medfører blant annet krav vedrørende flytting av fisk, prøvetaking og økt antall helsebesøk på anlegg i sonen. For mer informasjon […]

Les mer

Minner om ny akvakulturdriftforskrift

15/6-18

Vi ønsker om å minne om endringer i Akvakulturdriftforskirften. Endringer ble gjort 19. april 2018. Mange endringer kan ha betydning for flere av våre kunder. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822  

Les mer

Vakisneselskapene kan igjen ha egne vaksinekontroller

28/5-18

 Bakgrunnen er at vaksinekontroller ikke lenger anses som reklame. Statens Legemiddelverk arbeider fortsatt med endring av veilederen «Veiledning for kontakt mellom vaksineprodusenter og havbruksnæringen».  FoMAS støtter dette fullt ut og ønsker vaksineselskapene velkommen tilbake til vaksinasjonskontrollene.    

Les mer

Ferieoversikt FoMAS sommer 2018

18/5-18

Ferieoversikt FoMAS sommer 2018   På jobb sommer 2018

Les mer

0,2 grense kjønnsmodne hunnlus nærmer seg!

9/4-18

Fra og med mandag uke 16 til søndag uke 21 skal det i henhold til regelverk til en hver tid være færre enn 0,2 voksne hunnlus  av lakselus i gjennomsnitt per fisk i alle akvakulturanlegg. I år vil perioden dermed gjelde fra mandag 16. april til søndag 27. mai. Se ellers vedlagt utdrag fra Mattilsynets […]

Les mer