Oppsummering lakselus hittil i 2020, Rogaland og Vestland

20/8-20

For de som ikke har tilgang til Kyst.no publiserer vi her vår oppsummering til Kyst av luseåret hittil, i PO2, 3 og 4, dvs Rogaland og Vestland fylker: Sommeren har vært krevende med lusepåslag i sør, i kombinasjon med tidvis høy temperatur i sjø. Utfordrende å håndtere fisk i sjø ved høye temperaturer. PO2: hadde […]

Les mer

AGD-påvisning i Rogaland

17/8-20

I august er det registrert aktiv gjellescore i Rogaland ved sjøtemp på 16 grader. Amøber ble påvist ved mikroskopering av slimavskrap fra gjeller. Dette samsvarer med erfaringer fra 2019 da det ble registrert høy aktiv score i slutten av august ved 15‐17 grader. FoMAS anbefaler å score gjeller ved lusetelling ukentlig slik at gjelleforrandringer avdekkes […]

Les mer

Vårt e-kurs tilbud Akvademiet er klart

23/6-20

Kunnskapsplattformen Akvademiet er etablert i samarbeid mellom landets sterkeste fagmiljø innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester; Åkerblå AS, Marin Helse AS og FoMAS Fiskehelse og Miljø AS. Vi i FoMAS er glade for å kunne bidra i denne kunnskapsutviklingen, og er stolte over resultatet: https://akvademiet.no/   Les mer i dagens sak på Ilaks: Fiskehelse-trio lanserer […]

Les mer

Ferieoversikt sommer 2020

17/6-20

Oversikten viser hvem i FoMAS som har ferie til hvilken tid. Legg merke til at Stine overtar rollen som daglig leder når Henriette er i barselpermisjon. På jobb sommer 2020

Les mer

Alger Rogaland og Vestland

11/6-20

Det er til dels mye alger i Rogaland og Vestland. Hovedfunn er algen Emiliania huxleyi. Algen er forbundet med blakket turkis sjø slik vi nå har sett. Denne algen kommer typisk i etterkant av en algeoppblomstring med kiselalger.           I Rogaland er det registrert over 10 mill alger/liter på 3-5 meter. I Vestland fylke […]

Les mer

Åkerblå Group kjøper resterende 51 prosent av Marin Helse

26/5-20

Åkerblå Group (FoMAS sine eiere) har inngått en avtale om å kjøpe resterende 51 prosent av aksjene i Marin Helse AS gjeldende fra 1. juli 2020. Åkerblå eier dermed 100 prosent av Marin Helse. Marin Helse og Åkerblå vil bestå som egne selskaper, men vil inngå et nært samarbeid hvor en kan dra veksler på […]

Les mer

Oppdaterte retningslinjer for å hindre smittespredning av korona-virus

25/5-20

I tråd med at samfunnet gradvis gjenåpnes og nye anbefalinger fra norske Helsemyndigheter, har vi fra og med 11. mai gjort følgende endringer i våre interne retningslinjer for å unngå videre smittespredning i samfunnet: Alle skal forholde seg til FHI`s anbefalinger. Bruken av hjemmekontor reduseres og skjer i samsvar med leder. Vi skal fremdeles holde […]

Les mer

FoMAS tilbyr e-kurs i samarbeid med Åkerblå

3/4-20

  Som et alternativ til våre planlagte fysiske kurs som vi dessverre måtte avlyse grunnet korona-pandemien, har vi nå en gledelig nyhet. FoMAS, i samarbeid med Åkerblå, kan nå tilby nettbasert fiskevelferdskurs for matfiskoppdrettere. Dette er et fleksibelt og smittesikkert alternativ i disse tider, da hver enkelt deltaker kan sitte for seg selv og ta […]

Les mer

FoMAS sine retningslinjer for å redusere smittespredning av korona-virus

16/3-20

FoMAS Fiskehelse og Miljø AS vurderer fortløpende situasjonen, og oppdaterer retningslinjer etter de til en hver tid gjeldende råd som foreligger fra myndighetene. Vårt personell innen fiskehelse er godt kjent med arbeid knyttet til smitteforebygging gjennom sin rolle, så den enkelte bruker kontinuerlig denne kompetansen i sitt møte med utfordringene knyttet til corona-situasjonen. Som følge […]

Les mer

Vi søker flere ansatte til vår fiskehelseavdeling

26/2-20

  Dersom du er veterinær eller fiskehelsebiolog og ønsker å bli en del av vårt engasjerte fiskehelseteam, da er denne muligheten noe for deg!   Vi skal utvide vår fiskehelseavdeling og søker derfor fiskehelsebiologer/veterinærer. Søknadsfrist 25. mars.   Klikk på linken for full stillingsannonse: Veterinær eller fiskehelsebiolog i FoMAS

Les mer