Jobb i julen 2020

18/12-20

Her finner du en oversikt over hvem som jobber i julen. FoMAS ønsker alle en riktig god jul!   Kopi av På jobb julen 2020

Les mer

Vakt hygienekontroll helg

12/11-20

Vi har innført en vaktordning for hygienekontroll i helger ut året 2020. vaktplan brønnbåt

Les mer

FoMAS, som del av Åkerblå Group, er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift!

9/11-20

Vi har nå mottatt det synlige beviset på vår innsats for miljøet! Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. Vi tar bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp. Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere […]

Les mer

Oppsummering lakselus hittil i 2020, Rogaland og Vestland

20/8-20

For de som ikke har tilgang til Kyst.no publiserer vi her vår oppsummering til Kyst av luseåret hittil, i PO2, 3 og 4, dvs Rogaland og Vestland fylker: Sommeren har vært krevende med lusepåslag i sør, i kombinasjon med tidvis høy temperatur i sjø. Utfordrende å håndtere fisk i sjø ved høye temperaturer. PO2: hadde […]

Les mer

AGD-påvisning i Rogaland

17/8-20

I august er det registrert aktiv gjellescore i Rogaland ved sjøtemp på 16 grader. Amøber ble påvist ved mikroskopering av slimavskrap fra gjeller. Dette samsvarer med erfaringer fra 2019 da det ble registrert høy aktiv score i slutten av august ved 15‐17 grader. FoMAS anbefaler å score gjeller ved lusetelling ukentlig slik at gjelleforrandringer avdekkes […]

Les mer

Vårt e-kurs tilbud Akvademiet er klart

23/6-20

Kunnskapsplattformen Akvademiet er etablert i samarbeid mellom landets sterkeste fagmiljø innen fiskehelse, miljø og tekniske tjenester; Åkerblå AS, Marin Helse AS og FoMAS Fiskehelse og Miljø AS. Vi i FoMAS er glade for å kunne bidra i denne kunnskapsutviklingen, og er stolte over resultatet: https://akvademiet.no/   Les mer i dagens sak på Ilaks: Fiskehelse-trio lanserer […]

Les mer

Ferieoversikt sommer 2020

17/6-20

Oversikten viser hvem i FoMAS som har ferie til hvilken tid. Legg merke til at Stine overtar rollen som daglig leder når Henriette er i barselpermisjon. På jobb sommer 2020

Les mer

Alger Rogaland og Vestland

11/6-20

Det er til dels mye alger i Rogaland og Vestland. Hovedfunn er algen Emiliania huxleyi. Algen er forbundet med blakket turkis sjø slik vi nå har sett. Denne algen kommer typisk i etterkant av en algeoppblomstring med kiselalger.           I Rogaland er det registrert over 10 mill alger/liter på 3-5 meter. I Vestland fylke […]

Les mer

Åkerblå Group kjøper resterende 51 prosent av Marin Helse

26/5-20

Åkerblå Group (FoMAS sine eiere) har inngått en avtale om å kjøpe resterende 51 prosent av aksjene i Marin Helse AS gjeldende fra 1. juli 2020. Åkerblå eier dermed 100 prosent av Marin Helse. Marin Helse og Åkerblå vil bestå som egne selskaper, men vil inngå et nært samarbeid hvor en kan dra veksler på […]

Les mer

Oppdaterte retningslinjer for å hindre smittespredning av korona-virus

25/5-20

I tråd med at samfunnet gradvis gjenåpnes og nye anbefalinger fra norske Helsemyndigheter, har vi fra og med 11. mai gjort følgende endringer i våre interne retningslinjer for å unngå videre smittespredning i samfunnet: Alle skal forholde seg til FHI`s anbefalinger. Bruken av hjemmekontor reduseres og skjer i samsvar med leder. Vi skal fremdeles holde […]

Les mer