Ferieoversikt FoMAS sommer 2018

18/5-18

Ferieoversikt FoMAS sommer 2018   På jobb sommer 2018

Les mer

0,2 grense kjønnsmodne hunnlus nærmer seg!

9/4-18

Fra og med mandag uke 16 til søndag uke 21 skal det i henhold til regelverk til en hver tid være færre enn 0,2 voksne hunnlus  av lakselus i gjennomsnitt per fisk i alle akvakulturanlegg. I år vil perioden dermed gjelde fra mandag 16. april til søndag 27. mai. Se ellers vedlagt utdrag fra Mattilsynets […]

Les mer

Vi søker etter ny daglig leder i FoMAS – Fiskehelse og Miljø as

28/3-18

Daglig leder 20180403

Les mer

Økt lusespising hos rognkjeks i forbindelse med kontrollert fôring i merd

12/3-18

Data fra et pilotførsøk utført av Aqua kompetanse har den siste tiden fått mye oppmerksomhet. Forsøket viser blant annet: Dersom det oppstår økte lusetall, kan fôring av rognkjeks stanses i 4-6 dager for å øke lusespising hos rognkjeksen. Om vinteren hvor det er korte lysdager bør ikke rognkjeksen fôres i hele lysperioden, da dette korte tidsvinduet […]

Les mer

Lakselus og temperatur

8/3-18

Vi opplever svært lave temperaturer i sjø i enkelte områder. Vi kan forvente at lus bruker lengre tid på å utvikle seg på slike lave temperaturer. Bakgrunnen for denne uttalelsen er: Forskning viser at lakselus ikke utvikler seg til kopepoditter ved 3 °C. I tillegg har larver og voksne lus som er produsert ved 5 °C sterkt nedsatt evne til […]

Les mer

Velferdskurs dag 2 er avlyst

1/2-18

Velferdskurs dag 2 er avlyst.

Les mer

FoMAS bortreist 24. til 29. januar

22/1-18

FoMAS reiser på fagtur i perioden 24.-29. januar. Vi er tilgjengelige på telefon og mail dersom det skulle være noe.

Les mer

DNA-vaksine

12/1-18

En DNA-vaksine er nå tatt i bruk i Norge! Vaksinens navn er «Clynav» og er utviklet mot PD hos laks. Vaksinen inneholder et DNA-plasmid som koder for viktige strukturelle proteiner i SAV3. Fisk vaksinert med denne vaksinen vil ikke klassifiseres som GMO. Vaksinen er vannbasert og skal stikkes intramuskulært. Den første fisken som er vaksinert med «Clynav» […]

Les mer

Siste nytt AGD

21/12-17

Det registreres nå nedgang i aktiv score og ingen nye tilfeller med aktiv score på våre lokaliteter. Vi anser nå som risikoperioden for AGD som over.

Les mer

Viktig melding angående prøvetaking i ILA-frie områder

11/12-17

ESA og OIE stiller krav til at både hjerte og nyre skal være prøvetakingsprogran. – Dette vil ikke få tilbakevirkende kraft, men må følges fremover.

Les mer