Minner om ny akvakulturdriftforskrift

15/6-18

Vi ønsker om å minne om endringer i Akvakulturdriftforskirften. Endringer ble gjort 19. april 2018. Mange endringer kan ha betydning for flere av våre kunder. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822  

Les mer

Vakisneselskapene kan igjen ha egne vaksinekontroller

28/5-18

 Bakgrunnen er at vaksinekontroller ikke lenger anses som reklame. Statens Legemiddelverk arbeider fortsatt med endring av veilederen «Veiledning for kontakt mellom vaksineprodusenter og havbruksnæringen».  FoMAS støtter dette fullt ut og ønsker vaksineselskapene velkommen tilbake til vaksinasjonskontrollene.    

Les mer

Ferieoversikt FoMAS sommer 2018

18/5-18

Ferieoversikt FoMAS sommer 2018   På jobb sommer 2018

Les mer

0,2 grense kjønnsmodne hunnlus nærmer seg!

9/4-18

Fra og med mandag uke 16 til søndag uke 21 skal det i henhold til regelverk til en hver tid være færre enn 0,2 voksne hunnlus  av lakselus i gjennomsnitt per fisk i alle akvakulturanlegg. I år vil perioden dermed gjelde fra mandag 16. april til søndag 27. mai. Se ellers vedlagt utdrag fra Mattilsynets […]

Les mer

Vi søker etter ny daglig leder i FoMAS – Fiskehelse og Miljø as

28/3-18

Daglig leder 20180403

Les mer

Økt lusespising hos rognkjeks i forbindelse med kontrollert fôring i merd

12/3-18

Data fra et pilotførsøk utført av Aqua kompetanse har den siste tiden fått mye oppmerksomhet. Forsøket viser blant annet: Dersom det oppstår økte lusetall, kan fôring av rognkjeks stanses i 4-6 dager for å øke lusespising hos rognkjeksen. Om vinteren hvor det er korte lysdager bør ikke rognkjeksen fôres i hele lysperioden, da dette korte tidsvinduet […]

Les mer

Lakselus og temperatur

8/3-18

Vi opplever svært lave temperaturer i sjø i enkelte områder. Vi kan forvente at lus bruker lengre tid på å utvikle seg på slike lave temperaturer. Bakgrunnen for denne uttalelsen er: Forskning viser at lakselus ikke utvikler seg til kopepoditter ved 3 °C. I tillegg har larver og voksne lus som er produsert ved 5 °C sterkt nedsatt evne til […]

Les mer

Velferdskurs dag 2 er avlyst

1/2-18

Velferdskurs dag 2 er avlyst.

Les mer

FoMAS bortreist 24. til 29. januar

22/1-18

FoMAS reiser på fagtur i perioden 24.-29. januar. Vi er tilgjengelige på telefon og mail dersom det skulle være noe.

Les mer

DNA-vaksine

12/1-18

En DNA-vaksine er nå tatt i bruk i Norge! Vaksinens navn er «Clynav» og er utviklet mot PD hos laks. Vaksinen inneholder et DNA-plasmid som koder for viktige strukturelle proteiner i SAV3. Fisk vaksinert med denne vaksinen vil ikke klassifiseres som GMO. Vaksinen er vannbasert og skal stikkes intramuskulært. Den første fisken som er vaksinert med «Clynav» […]

Les mer