Brennmaneter i sjø

20/6-19

Det er observert høy forekomst av brennmaneter i sjøen ved flere anlegg både i Rogaland og Hordaland. Ved høy forekomst av maneter kan man merke endret adferd hos fisken. Manetene kan også gi skader, eksempelvis på fiskens gjeller.  

Les mer

Ferieoversikt FoMAS sommer 2019

12/6-19

Ferieoversikt FoMAS sommer 2019:   På jobb sommer 2019

Les mer

Algesituasjonen

6/6-19

Siste periode har det i vårt område blitt observert høyere konsentrasjoner av alger og mange lokaliteter overvåker nå algesituasjonen kontinuerlig. Hovedsakelig har det vært store konsentrasjoner av ikke-toksiske alger, med spredte funn av potensielt giftige alger. Prøvene viser at det er store variasjoner mellom lokaliteter og mellom ulike dyp. Allerede i slutten av februar kom […]

Les mer

Smerteadferd ved termisk behandling

1/4-19

Nyheten 29. mars 2019 fra Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet om at laks viser smerteadferd, er foruroligende. Vi må likevel avvente våre tiltak til hele rapporten foreligger,- forhåpentligvis innen kort tid. Vi imøteser med stor interesse hvordan adferd som viser smerte og adferd på grunn av stress er skilt. Både oppdrettsbedrifter og fiskehelse personell i felt har […]

Les mer

Endring i Akvakulturforskriften

22/1-19

  Akvakulturdriftsforskriften er endret 17. januar 2019 og forbyr nå bruk av badebehandling i presenning på lokaliteter som er lokalisert i og nærmere enn 500 m fra reke- og gytefelt.    

Les mer

Status AGD 2019

16/1-19

FoMAS registrerer at det fortsatt er høy aktiv gjellescore på enkelte anlegg i Hordaland.    

Les mer

Status AGD Hordaland og Rogaland uke 51

19/12-18

Til tross for synkende temperaturer er det fortsatt anlegg som den siste tiden har måtte behandle mot AGD. Vi er med andre ord ikke ute av «faresonen» enda, og det er viktig at alle fortsetter med jevnlige scoringer av gjeller.  

Les mer

Julen 2018

14/12-18

Her finner dere en oversikt over hvem som er på jobb og til hvilken tid i julen. FoMAS ønsker alle en riktig god jul!   På jobb julen 2018

Les mer

Flere anlegg har behandlet mot AGD

16/11-18

Flere anlegg har den siste tiden måtte behandle mot AGD. Både ferskvann og H2O2 er benyttet som behandlingsmetoder. Det rapporteres om god effekt etter behandling. Bildet viser i hovededsak gamle AGD-skader, med innslag av enkelte nye AGD-skader 

Les mer

Status AGD Hordaland og Rogaland

25/10-18

FoMAS har observert flere tilfeller av aktiv score som ved AGD på gjeller i både Hordaland og Rogaland den siste tiden. Enkelte tilfeller har vist seg å utvikle seg svært raskt, og det er derfor viktig å score gjellene hyppig! FoMAS sin anbefaling ved påvisning av aktiv gjellescore: Score gjellene 2-3 ganger i uken- på […]

Les mer