Flere anlegg har behandlet mot AGD

16/11-18

Flere anlegg har den siste tiden måtte behandle mot AGD. Både ferskvann og H2O2 er benyttet som behandlingsmetoder. Det rapporteres om god effekt etter behandling. Bildet viser i hovededsak gamle AGD-skader, med innslag av enkelte nye AGD-skader 

Les mer

Status AGD Hordaland og Rogaland

25/10-18

FoMAS har observert flere tilfeller av aktiv score som ved AGD på gjeller i både Hordaland og Rogaland den siste tiden. Enkelte tilfeller har vist seg å utvikle seg svært raskt, og det er derfor viktig å score gjellene hyppig! FoMAS sin anbefaling ved påvisning av aktiv gjellescore: Score gjellene 2-3 ganger i uken- på […]

Les mer

Mattilsynet med beredskapsplan for nye sykdommer hos akvatiske dyr

2/10-18

Mattilsynet har laget en beredskapsplan for nye sykdommer der hovedpoenget er at det bes om informasjon om ukjente tilstander på et så tidlig tidspunkt som mulig. Ny sykdom defineres  som en nylig identifisert alvorlig smittsom sykdom som har potensial til å spre seg innen eller mellom populasjoner, for eksempel ved handel med akvatiske dyr og […]

Les mer

Er AGD- sesongen i gang?

12/9-18

Den siste uken har representanter fra FoMAS observert aktiv score på gjellene på fisk ved en lokalitet i Hordaland. FoMAS oppfordrer alle sine kunder til å score gjeller jevnlig i forbindelse med lusetelling! Vi hjelper dere gjerne med scoring og oppfølging dersom det skulle være et ønske.   Bilde aktiv score= 2, total score= 2. Typisk lokalisasjon av […]

Les mer

Vi har ansatt ny daglig leder!

30/7-18

Henriette Alne er ansatt som ny daglig leder i FoMAS med kontorplass i Haugesund. Henriette starter i jobben 14. januar 2019. Henriette er født i 1982 i Vindafjord kommune. Hun har mastergrad i akvakultur innen økonomi og fiskeernæring fra Ås. I tillegg har hun PhD i fiskeernæring fra Ås. Henriette har jobbet som fôrkoordinator hos […]

Les mer

Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Askøy, Radøy, Lindås, Meland, Fjell og Øygarden kommuner, Hordaland

30/7-18

Mattilsynet har nå fastsatt endelig forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) i Askøy, Radøy, Lindås, Meland, Fjell og Øygarden kommuner, Hordaland I likhet med andre kontrollområder består sonen av en indre bekjempelsessone og en ytre overvåkingssone. Forskriften medfører blant annet krav vedrørende flytting av fisk, prøvetaking og økt antall helsebesøk på anlegg i […]

Les mer

ILA-kontrollområde Fusa, Samnanger og Os kommuner

24/7-18

Mattilsynet har nå fastsatt endelig forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Fusa, Samnanger og Os kommuner, Hordaland. I likhet med andre kontrollområder består sonen av en indre bekjempelsessone og en ytre overvåkingssone. Forskriften medfører blant annet krav vedrørende flytting av fisk, prøvetaking og økt antall helsebesøk på anlegg i sonen. […]

Les mer

FoMAS advarer mot skader fra el-utstyr

12/7-18

Fomas har sett stygge skjelettskader fra strøm fra elektrisk utstyr i kar, og uttalt seg til Kyst.no. Les artikkelen her: https://www.kyst.no/article/obs-obs-elektrisk-utstyr-i-kar-kan-gi-fisken-problemer/

Les mer

ILA-kontrollområde Fusa, Samnanger og Os kommuner

12/7-18

Mattilsynet har kommet med et høringsforslag til forskrift vedrørende kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, i Fusa, Samnanger og Os kommuner. Også denne sonen består av en indre bekjempelsessone og en ytre overvåkingssone, og medfører blant annet krav vedrørende flytting av fisk, prøvetaking og økt antall helsebesøk på anlegg i sonen. For mer informasjon […]

Les mer

Minner om ny akvakulturdriftforskrift

15/6-18

Vi ønsker om å minne om endringer i Akvakulturdriftforskirften. Endringer ble gjort 19. april 2018. Mange endringer kan ha betydning for flere av våre kunder. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-06-17-822  

Les mer