Alger Rogaland og Vestland

Det er til dels mye alger i Rogaland og Vestland. Hovedfunn er algen Emiliania huxleyi. Algen er
forbundet med blakket turkis sjø slik vi nå har sett. Denne algen kommer typisk i etterkant av en
algeoppblomstring med kiselalger.

         

I Rogaland er det registrert over 10 mill alger/liter på 3-5 meter. I Vestland fylke er det registrert opp
mot 16 mill alger/liter. Emiliania huxleyi er ikke en giftig alge, men konsentrasjoner på 5-10
mill/liter er forbundet med nedsatt appetitt og stress på fisken. Dødelighet registrert på mengder
som 20 mill/liter. FoMAS har i felt registrert gjelleblødninger i forbindelse med algeutbruddet.

FoMAS anbefaler at alle lokaliteter har utstyr for å hente opp vannprøver fra ulike dyp i tillegg til håvtrekk tilgjengelig på lokaliteten. Avlusing og håndtering kan bli mer utfordrene ved algeutbrudd og gjellepåkjenning.