Algevarsel

Vi har mottatt flere meldinger fra oppdrettere om økte mengder alger i sjøen ved analyse av vannprøver og redusert siktdyp enkelte steder på Sør-vestlandet. I tillegg har Havforskningsinstuttet varslet om oppblomstring av algen Pseudochattonella sp. på Sørlandet i det siste.

Vi anbefaler at samtlige lokaliteter å følge med på:
– Endring i siktdyp
– Endring i adferd på fisken i merdene
– Endret adferd, og eventuelt dødelighet, på villfisk rundt anlegget
– Uvanlig økning i oksygennivå midt på dagen

Ved mistanke om alger rundt anlegget anbefales det å stoppe fôringen umiddelbart og ta ut vannprøver.
Prøveuttakingsutstyr for vann og algeprøver bør finnes på hvert anlegg!

Vannprøver bør tas på flere dyp (eksempelvis i overflaten, 3-5m og 10m), i tillegg til håvtrekk. Både fikserte og ufikserte prøver skal sendes inn.

FoMAS kan være behjelpelige med prøvetakingsutstyr, veiledning og evt mikroskopering.

Ta gjerne kontakt!

 

Se også http://algeinfo.imr.no/ som oppdaterer algeutbredelsen ukentlig.

alger3