Erfaringer Stembiont i felt

7/4-21

Høsten 2020 har FoMAs fulgt to fiskegrupper behandlet med Stembiont. Hovedfokuset har vært en systematisk kartlegging av gjellehelse og observasjoner gjort av hudhelse og lusetall i sjø. Bruk av Stembiont ga lavere forekomst av påvisning av patogenene P. perurans og B. cysticola på ett av anleggene undersøkt i perioden. Dette kan indikere lavere forekomst av […]

Les mer

Åkerblå Group AS gjør oppkjøp i Storbritannia!

8/3-21

Åkerblå Group AS gjør oppkjøp i Storbritannia og investerer i Britiske Ocean Ecology Ltd, som er spesialist på Miljø- og havundersøkelser. Åkerblå kjøper 51 prosent av aksjene i Ocean Ecology, som holder til i Gloucester, England. Selskapene skal raskt bygge opp et felles tjenestetilbud til oppdrettsnæringen i Storbritannia og Irland, og samtidig gjøre det samme […]

Les mer

Jobb i julen 2020

18/12-20

Her finner du en oversikt over hvem som jobber i julen. FoMAS ønsker alle en riktig god jul!   Kopi av På jobb julen 2020

Les mer

Vakt hygienekontroll helg

12/11-20

Vi har innført en vaktordning for hygienekontroll i helger ut året 2020. vaktplan brønnbåt

Les mer

FoMAS, som del av Åkerblå Group, er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift!

9/11-20

Vi har nå mottatt det synlige beviset på vår innsats for miljøet! Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. Vi tar bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp. Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere […]

Les mer

Oppsummering lakselus hittil i 2020, Rogaland og Vestland

20/8-20

For de som ikke har tilgang til Kyst.no publiserer vi her vår oppsummering til Kyst av luseåret hittil, i PO2, 3 og 4, dvs Rogaland og Vestland fylker: Sommeren har vært krevende med lusepåslag i sør, i kombinasjon med tidvis høy temperatur i sjø. Utfordrende å håndtere fisk i sjø ved høye temperaturer. PO2: hadde […]

Les mer

AGD-påvisning i Rogaland

17/8-20

I august er det registrert aktiv gjellescore i Rogaland ved sjøtemp på 16 grader. Amøber ble påvist ved mikroskopering av slimavskrap fra gjeller. Dette samsvarer med erfaringer fra 2019 da det ble registrert høy aktiv score i slutten av august ved 15‐17 grader. FoMAS anbefaler å score gjeller ved lusetelling ukentlig slik at gjelleforrandringer avdekkes […]

Les mer

Ferieoversikt sommer 2020

17/6-20

Oversikten viser hvem i FoMAS som har ferie til hvilken tid. Legg merke til at Stine overtar rollen som daglig leder når Henriette er i barselpermisjon. På jobb sommer 2020

Les mer

Alger Rogaland og Vestland

11/6-20

Det er til dels mye alger i Rogaland og Vestland. Hovedfunn er algen Emiliania huxleyi. Algen er forbundet med blakket turkis sjø slik vi nå har sett. Denne algen kommer typisk i etterkant av en algeoppblomstring med kiselalger.           I Rogaland er det registrert over 10 mill alger/liter på 3-5 meter. I Vestland fylke […]

Les mer

Åkerblå Group kjøper resterende 51 prosent av Marin Helse

26/5-20

Åkerblå Group (FoMAS sine eiere) har inngått en avtale om å kjøpe resterende 51 prosent av aksjene i Marin Helse AS gjeldende fra 1. juli 2020. Åkerblå eier dermed 100 prosent av Marin Helse. Marin Helse og Åkerblå vil bestå som egne selskaper, men vil inngå et nært samarbeid hvor en kan dra veksler på […]

Les mer