Vi søker fiskehelsebiolog eller veterinær – siste frist 15. oktober

10/9-19

  Vi har ledig stilling som fiskehelsebiolog eller veterinær ved vårt kontor i Haugesund. Ønsker du å jobbe i en innovativ og spennende bransje i stadig utvikling, kan dette være din mulighet!   Klikk på linken for å se full stillingsannonse: Ledig stilling som veterinær eller fiskehelsebiolog i FoMAS

Les mer

Gjellesesongen er her

6/9-19

Siste tiden har representanter fra FoMAS observert aktiv gjellescore på anlegg, både i Hordaland og Rogaland. FoMAS oppfordrer alle sine kunder til å score gjeller jevnlig i forbindelse med lusetelling! Vi hjelper dere gjerne med scoring og oppfølging dersom det skulle være et ønske.   Bilde aktiv score= 2, total score= 2. Typisk lokalisasjon av aktiv score.

Les mer

Utkast tiltaksveileder Kontroll med lakselus

25/7-19

Utkastet (se nedenfor) er et resultat av at  Sjømat Norge våren 2018 tok initiativ for å revidere Terapiveilederen, «Behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg». Tilaksveilederen har høringsfrist 13/9-19. Høringsinstanser: se vedlegg «Informasjon ang Tiltaksveileder» Behov for en ny revisjon blant annet fordi: Luseforskriften er endret flere ganger – Miljøfokus og –regelverk er skjerpet, det samme er kravene […]

Les mer

Åkerblå kjøper resten av aksjene i FoMAS-Fiskehelse og Miljø AS

11/7-19

Åkerblå Group As kjøpte seg inn i FoMAS Fiskehelse og Miljø AS i 2016 med 34 %. FoMAS kunne da tilby akkrediterte miljøundersøkelser i samarbeid med Åkerblå.  Åkerblå Group AS kjøper de resterende aksjer i FoMAS Fiskehelse og Miljø AS, 1. august 2019. FoMAS Fiskehelse og Miljø AS består som eget AS og kommer til […]

Les mer

Brennmaneter i sjø

20/6-19

Det er observert høy forekomst av brennmaneter i sjøen ved flere anlegg både i Rogaland og Hordaland. Ved høy forekomst av maneter kan man merke endret adferd hos fisken. Manetene kan også gi skader, eksempelvis på fiskens gjeller.  

Les mer

Ferieoversikt FoMAS sommer 2019

12/6-19

Ferieoversikt FoMAS sommer 2019:   På jobb sommer 2019

Les mer

Algesituasjonen

6/6-19

Siste periode har det i vårt område blitt observert høyere konsentrasjoner av alger og mange lokaliteter overvåker nå algesituasjonen kontinuerlig. Hovedsakelig har det vært store konsentrasjoner av ikke-toksiske alger, med spredte funn av potensielt giftige alger. Prøvene viser at det er store variasjoner mellom lokaliteter og mellom ulike dyp. Allerede i slutten av februar kom […]

Les mer

Smerteadferd ved termisk behandling

1/4-19

Nyheten 29. mars 2019 fra Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet om at laks viser smerteadferd, er foruroligende. Vi må likevel avvente våre tiltak til hele rapporten foreligger,- forhåpentligvis innen kort tid. Vi imøteser med stor interesse hvordan adferd som viser smerte og adferd på grunn av stress er skilt. Både oppdrettsbedrifter og fiskehelse personell i felt har […]

Les mer

Endring i Akvakulturforskriften

22/1-19

  Akvakulturdriftsforskriften er endret 17. januar 2019 og forbyr nå bruk av badebehandling i presenning på lokaliteter som er lokalisert i og nærmere enn 500 m fra reke- og gytefelt.    

Les mer

Status AGD 2019

16/1-19

FoMAS registrerer at det fortsatt er høy aktiv gjellescore på enkelte anlegg i Hordaland.    

Les mer