DNA-vaksine

En DNA-vaksine er nå tatt i bruk i Norge!
Vaksinens navn er «Clynav» og er utviklet mot PD hos laks. Vaksinen inneholder et DNA-plasmid som koder for viktige strukturelle proteiner i SAV3. Fisk vaksinert med denne vaksinen vil ikke klassifiseres som GMO.

Vaksinen er vannbasert og skal stikkes intramuskulært.

Den første fisken som er vaksinert med «Clynav» vil trolig komme i sjø vår 2018. Det blir spennende å følge denne fisken i sjøfasen.