Erfaringer Stembiont i felt

Høsten 2020 har FoMAs fulgt to fiskegrupper behandlet med Stembiont. Hovedfokuset har vært en systematisk kartlegging av gjellehelse og observasjoner gjort av hudhelse og lusetall i sjø.

Bruk av Stembiont ga lavere forekomst av påvisning av patogenene P. perurans og B. cysticola på ett av anleggene undersøkt i perioden. Dette kan indikere lavere forekomst av patogene agens på gjellene til fisk med Stembiont. Hudhelse var god og lusetall var lave på begge fiskegruppene med Stembiont, samme observasjoner kunne imidlertid ses i kontrollgruppene, med unntak en kontollgruppe som måtte behandles mot lus i forsøksperioden.

Dette er et spennende produkt som vi ser fram til å følge videre. For mer informasjon, se full versjon av artikkel her: Vurdering av effekt av Stembiont i felt HSB (005).asd