Fastsatt forskrift om kontrollområde for ILA i Askøy, Radøy, Lindås, Meland, Fjell og Øygarden kommuner, Hordaland

Mattilsynet har nå fastsatt endelig forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) i Askøy, Radøy, Lindås, Meland, Fjell og Øygarden kommuner, Hordaland
I likhet med andre kontrollområder består sonen av en indre bekjempelsessone og en ytre overvåkingssone. Forskriften medfører blant annet krav vedrørende flytting av fisk, prøvetaking og økt antall helsebesøk på anlegg i sonen.

For mer informasjon se link under, eller ta kontakt med FoMAS.

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/mattilsynet_oppretter_kontrollomraade_for_ila_i_askoy_radoy_lindaas_meland_fjell_og_oygarden_kommuner_i_hordaland_fylke.31