Ferieoversikt sommer 2020

Oversikten viser hvem i FoMAS som har ferie til hvilken tid. Legg merke til at Stine overtar rollen som daglig leder når Henriette er i barselpermisjon.

På jobb sommer 2020