Fiskehelse og sykdommer

Forebygging og god drift er de viktigste tiltakene for god helse og velferd hos fisken i oppdrett.

Her finner du oppdatert kunnskap fra felt på mange av fiskesykdommene vi ser på anlegg i felt, du finner også informasjon om hvordan man kan forebygge sykdom, stelle rensefisken og ulike miløfaktorer som påvirker fisken.