AGD – Amøbeindusert gjellesykdom

Sykdom på: Laks, regnbueørret og rensefisk i sjø.

Årsaket av: Amøben Paramoeba perurans (en parasitt).

Symptomer: Hvitt slim på gjellelamellene. Ved alvorlig sykdom: appetittsvikt og død.

Dødelighet: Varierende

Obduksjonsfunn: Hvite områder på gjellene. Vanligvis ikke noen forandringer på indre organer.

Diagnose: Histologi, PCR og mikroskopiering av direkte utstryk fra gjeller.

Forebygging: Kontinuerlig gjellescoring, strategisk utsett.

Behandling: Ferskvann og eventuelt H2O2.

Annet: For å kunne avgjøre når behandling skal igangsettes er gjellescoring over tid det viktigste tiltaket.

 

Gjellescore