HSMB – Hjerte og skjelettmuskelbetennelse

Sykdom på: I hovedsak laks i sjø, men er også påvist i settefiskanlegg.

Årsaket av: Assosiert med virus.

Symptomer: Svimeradferd og sviktende appetitt.

Dødelighet: Varierer.

Obduksjonsfunn: Blekt og «slapt» hjerte, fibrin på lever og væske i buk. Blødninger kan forekomme.

Diagnose: Histologi og PCR.

Forebygging: God smoltkvalitet og generelle tiltak rundt god smittehygiene.

Behandling: Det finnes ingen behandling mot virussykdommer, det viktigste er derfor å forebygge sykdommen. Ved påvisning er det viktig å stresse fisken minst mulig.

Annet: Det er mange ganger vanskelig å se forskjell på HSMB, PD og CMS i felt, histologisk undersøkelse må derfor til for å stille diagnosen.

Get well rubbing