ILA – Infeksiøs lakseanemi

Sykdom på: Laks i sjø.

Årsaket av: Virus.

Symptomer: Adferdsendringer, tiltakende sviming.

Dødelighet: Høy ved utbrudd

Obduksjonsfunn: Mørk/svart lever, væske i buk, blodttap (anemi).

Diagnose: Histologi og PCR

Forebygging: Generelle råd som god hygiene på anlegget og smittesluser.

Behandling: Dette er en listeført sykdom og det finnes ikke behandling. Påvisning vil normalt utløse krav om utslakting

Annet: Sykdommen påvises sporadisk langs kysten og mattilsynet oppretter bekjempelsessoner ved påvisning av sykdommen. For å forebygge sykdommen er det etablert ILA-frie segment hvor stående biomasse overvåkes særlig etter ILA-virus.