IPN – Infeksiøs pankreas nekrose

Sykdom på: Laks og regnbueørret i både ferskvann og i sjø.

Årsaket av: Virus

Symptomer: Mørke svimere i overflate. Viser spiralbevegelser i vannet. I sjøen er det vanlig å få økning i antallet mager fisk (pinner) etter utbrudd.

Dødelighet: Økende, men varierer fra utbrudd til utbrudd.

Obduksjonsfunn: Bleke organer, væske i bukhulen, blødninger i fettvevet rundt blindsekkene.

Diagnose: Histologi og PCR

Forebygging: Vaksinering og QTL-rogn. God vannkvalitet i settefiskfasen og lite stress.

Behandling: Det finnes ingen behandling mot virussykdommer, uten det viktigste er å forebygge. Ved påvisning er det viktig å stresse fisken minst mulig.

Annet: Antall tilfeller av IPN er redusert i løpet av de siste årene, trolig grunnet vaksine, avlsarbeid og forebyggende tiltak i settefiskanlegg.