PD – Pankreas sykdom

Sykdom på: Laks i sjø

Årsaket av: Virus

Symptomer: Nedgang i appetitt, fisken går i overflaten mot notveggen og ofte er ryggfinnene synlige.   

Dødelighet: Økende, men varierer fra utbrudd til utbrudd.

Obduksjonsfunn: Skjoldete lever, fibrin på lever, væske i buken

Diagnose: Histologi og PCR

Forebygging: Vaksinering og QTL-rogn. Fôringsregime.

Behandling: Det finnes ingen behandling mot virussykdommer, uten det viktigste er å forebygge. Ved påvisning er det viktig å stresse fisken minst mulig.