Flere anlegg har behandlet mot AGD

Flere anlegg har den siste tiden måtte behandle mot AGD.
Både ferskvann og H2O2 er benyttet som behandlingsmetoder.

Det rapporteres om god effekt etter behandling.


Bildet viser i hovededsak gamle AGD-skader, med innslag av enkelte nye AGD-skader