Flere påvisninger med AGD i ytre strøk, men foreløpig ingen behandlinger

Vi ser nå økning i både gjellescore og antall lokaliteter med positiv pcr mhp amøber i ytre strøk i Rogaland og Hordaland.

Foreløpig har ingen av våre kunder funnet det nødvendig å behandle.

I flere anlegg finner vi både gamle og ferske skader på gjellene, så amøbene er  ikke alene om å irritere gjellene.

I enkelte fjordstrøk har vårsmolt 2016 fått andre gjelleskader som enten er reine blødninger eller  skader diagnostisert som epiteliocystis og ”høstsjuka”.

Vi er inne i en risikabel periode for gjellehelsen, så oppdrettsbedriftene må fortsatt være flinke å  undersøke gjellestatus.

amøber stine