Følg med gjellescoren nå!

gjeller vår 2015 red

Vi anbefaler at alle matfisklokaliteter med høg salinitet øker fokus på gjellescoringer.

Det er viktig å fange opp tidlige gjelleskader og avklare årsaken til disse. Tidligere år har vi sett en økning i gjellescore i juni uten at det har vært grunn til å behandle mot amøber, men forholdene kan endre seg.

Det er nå registrert positiv pcr mhp amøber samt økt gjellescore i anlegg i Sunnhordland og i Midt-Hordaland (her planlegges behandling et anlegg i uke 27).