FoMAS, som del av Åkerblå Group, er sertifisert som miljøfyrtårnbedrift!

Vi har nå mottatt det synlige beviset på vår innsats for miljøet!

Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. Vi tar bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og med å redusere våre klima- og miljøutslipp.

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekrafts mål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere!

For mer informasjon om hva det betyr å være en Miljøfyrtårn-bedrift se på: www.miljofyrtorn.no