Foreløpig ingen kliniske AGD-tilfeller

Gjelleovervåking har blitt intensivert de siste ukene etter en økning i gjellescore på enkelte lokaliteter i juni. Det viser seg at den økte scoren ikke ser ut å ha noen relasjon til amøben Paramoeba perurans. Det er riktignok enkelte positive pcr-prøver mhp Paramoeba perurans, men  direkte mikroskopi og histologi viser ikke klassiske AGD funn.

Dette samsvarer med registreringer tidligere år, der gjellescoren har gått litt opp på forsommeren uten at amøben har vist seg å være problemet. Ingen kjenner årsaken til den økte scoren med sikkerhet.

FoMAS har kunder i Rogaland og Hordaland.

VI ANBEFALER FORTSATT EN TETT OPPFØLGING AV GJELLER UTOVER HØSTEN!

gjeller vår 2015 red