Gjellesesongen er her

Siste tiden har representanter fra FoMAS observert aktiv gjellescore på anlegg, både i Hordaland og Rogaland.

FoMAS oppfordrer alle sine kunder til å score gjeller jevnlig i forbindelse med lusetelling!
Vi hjelper dere gjerne med scoring og oppfølging dersom det skulle være et ønske.

 


Bilde aktiv score= 2, total score= 2.
Typisk lokalisasjon av aktiv score.