ILA-kontrollområde Fusa, Samnanger og Os kommuner

Mattilsynet har kommet med et høringsforslag til forskrift vedrørende kontrollområde for å bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, i Fusa, Samnanger og Os kommuner.
Også denne sonen består av en indre bekjempelsessone og en ytre overvåkingssone, og medfører blant annet krav vedrørende flytting av fisk, prøvetaking og økt antall helsebesøk på anlegg i sonen.

For mer informasjon se link under, eller ta kontakt med FoMAS

Kart høring – Kontrollområdeforskrift for ILA i Fusa, Samnanger og Os kommuner, Hordaland

https://www.mattilsynet.no/fisk_og_akvakultur/fiskehelse/fiske_og_skjellsykdommer/ila/horing_opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ila_i_fusa_samnanger_og_os_kommuner_i_hordaland_fylke.31680?utm_campaign=Nyhetsbrev&utm_medium=Epost&utm_source=Mattilsynet&utm_term=Hoering_Opprettelse_av_forskrift_om_bekjempelse_av_ILA_i_Fusa%2C_Samnanger_og_Os_kommuner_i_Hordaland_fylke&utm_content=Akvakultur%2C_Fiskehelse%2C_Akvakultur%2C_Fiskehelse