Klart redusert lusenivå i Hordaland siste tre år, til tross for færre avlusninger

Lusenivåene i Hordaland viser ved oppsummering 2016 en  nedadgående trend siste tre år, se diagram 1.

lus-hordaland-2014_2016 Diagram 1 (bevegelige lus viser samme trend)

I samme periode har endringene i avlusningsstrategi vært store. Nedgangen i bruk av medikamentelle behandlinger har vært markert, men også hvis vi tar med de ikke-medikamentelle behandlingene har det vært en viss reduksjon i antall behandlinger pr lokalitet totalt i Hordaland, se diagram 2. I realiteten har reduksjonen vært enda større, fordi bruken av enkelmerdbehandlinger har økt med innføring av ikke-medikamentelle metoder (mens man tidligere derimot måtte behandle hele lokaliteten, og dermed ventet til lokaltetsgjennomsnittet var høyere før man gikk inn med avlusning).

Årsakene til den positive utviklingen er selvfølgelig sammensatt.

Men det er liten tvil om at strategien med å gå inn med behandling på lavere lusenivå har ført til færre behandlinger – og ikke flere slik enkelte fryktet. Ved å fjerne lus i enkeltmerder straks disse fikk stigene lusenivå, har lokalitetene over tid redusert smittepresset lokalt. Siden stadig flere har fulgt denne strategien har utviklingen i Hordaland sakte men sikkert gått rette vei.

Et annet viktig tiltak er en positiv utvikling i bruken av rensefisk. Vi ser stadig økende kunnskap om hva som gir bedre velferd og dermed bedre effekt av disse små hjelperne. Dessuten er mengden rognkjeks (oppdrettet) betydelig større nå enn i starten av perioden, da man i hovedsak brukte leppefisk (villfanget). Det vil si at total mengde rensefisk har økt, selv om mengden villfanget leppefisk er redusert.

Dessuten har enkelte områder med mye stor fisk (som nærmer seg utslakting), i økende grad valgt å forsere utslaktingen når smittepresset i området har økt. Det er liten tvil om at dette har bidratt til en mer gunstig situasjon i disse områdene, med lavere smittepress enn tidligere år som resultat.

endring-behandlinger-hordaland-31122016 Diagram 2

 

Forfatter: Ragnhild Haaland Malkenes