Lobemaneter i Rogaland

Flere medier melder om funn av Lobemanet langs norskekysten i sommer og høst. Haugesund Avis meldte denne uka at det er observert store mengder Lobemanet på Haugalandet. FoMAS har også gjort observasjoner av manetene ved oppdrettsanlegg i Rogaland siste uke, men har ikke fått rapportert eller observert skader på fisk. Lobemaneten kommer opprinnelig fra Amerika og er en uønsket art i våre farvann. Store Norske Leksikon oppgir at den verken svir eller brenner, men spiser plankton, fiskeegg og –larver.