Nedgang i AGD

Høsten 2016 har et begrenset antall lokaliteter fått diagnosen AGD og det er ikke registrert dødelighet som tilskrives sykdommen.

De siste ukene registreres  en reduksjon i akutte skader på gjeller forbundet med AGD. Det registreres gjellescore, -på noen lokaliteter faktisk økende, men dette er dominert av  kronisk forandringer. I disse tilfellene har gjellelamellene fortetninger og punkt med lysere partier, men med lite slim og løst vev som er typisk for de mer akutte skadene.

 

Sjøtemperatur har sunket den siste tiden og vi vurderer   risikoperioden for AGD å være  over for denne gang.