Lakselus og temperatur

Vi opplever svært lave temperaturer i sjø i enkelte områder.
Vi kan forvente at lus bruker lengre tid på å utvikle seg på slike lave temperaturer.

Bakgrunnen for denne uttalelsen er:
Forskning viser at lakselus ikke utvikler seg til kopepoditter ved 3 °C. I tillegg har larver og voksne lus som er produsert ved 5 °C sterkt nedsatt evne til å infisere ny fisk ved 5 °C.

Forsøk viser også at lakselus utvikler seg gjennom hele sin livssyklus både ved 3 og 5 °C, men at utviklingen fra påslag til utviklingen av voksne (som kan reprodusere) skjer svært sent (mer enn 4 måneder på 3 °C). Det reproduktive potensialet for lakselus må derfor anses som svært lavt når vanntemperaturene er lik eller mindre enn 5 °C. 

http://www.fhf.no/media/171546/lakselus_og_tilpasninger_til_temperatur__6_.pdf