Økt lusespising hos rognkjeks i forbindelse med kontrollert fôring i merd

Data fra et pilotførsøk utført av Aqua kompetanse har den siste tiden fått mye oppmerksomhet.
Forsøket viser blant annet:

  • Dersom det oppstår økte lusetall, kan fôring av rognkjeks stanses i 4-6 dager for å øke lusespising hos rognkjeksen.
  • Om vinteren hvor det er korte lysdager bør ikke rognkjeksen fôres i hele lysperioden, da dette korte tidsvinduet også bør bære åpent for lusespising.
  • Man må ha bedre kontroll på biomassen av rognkjeks i merdene, dette for å få en mer kontrollert fôring av rognkjeks i merd. Dette vil kunne føre til en robust, frist og effektiv lusespiser!

FoMAS ønsker å presisere at sulting av rognkjeks over uker frarådes, da dette kan føre til avmagring, økt dødelighet og dårlig dyrevelferd.