Oppdaterte retningslinjer for å hindre smittespredning av korona-virus

I tråd med at samfunnet gradvis gjenåpnes og nye anbefalinger fra norske Helsemyndigheter, har vi fra og med 11. mai gjort følgende endringer i våre interne retningslinjer for å unngå videre smittespredning i samfunnet:

 • Alle skal forholde seg til FHI`s anbefalinger.
 • Bruken av hjemmekontor reduseres og skjer i samsvar med leder.
 • Vi skal fremdeles holde minimum 1 meters avstand mellom personer, dette gjelder også på kontorene.
 • God håndhygiene og desinfeksjon gjelder fortsatt.
 • Vi begrenser bytte av firmabiler mellom personell, der det er mulig.
 • Fysiske møter og kurs kan holdes med inntil 20 personer (avstandsregler gjelder – minimum 1 meter mellom hver person).
 • Nødvendig reisevirksomhet kan gjennomføres, men skal begrenses til et minimum og ut fra løpende vurderinger.
 • Bruk av kollektivtransport minimeres.
 • Ved symptomer på sykdom skal terskelen for å være hjemme fortsatt være lav, har man lette symptomer på forkjølelse eller influensa skal man holde seg hjemme.
 • Mer enn en ansatt per oppdrag skal avklares med kunde i forkant.
 • FoMAS tar ikke inn praksisstudenter før tidligst over sommerferien.
 • For øvrig gjelder samme regler som tidligere i.f.t. hvordan vi forholder oss ved oppdrag. Vi er fremdeles i dialog med våre kunder og oppdragsgivere og forholder oss i tillegg til våre egne retningslinjer også til spesifikke tiltak og retningslinjer fra våre oppdragsgivere.