Siste nytt AGD

Det registreres nå nedgang i aktiv score og ingen nye tilfeller med aktiv score på våre lokaliteter.
Vi anser nå som risikoperioden for AGD som over.