Smerteadferd ved termisk behandling

Nyheten 29. mars 2019 fra Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet om at laks viser smerteadferd, er foruroligende. Vi må likevel avvente våre tiltak til hele rapporten foreligger,- forhåpentligvis innen kort tid. Vi imøteser med stor interesse hvordan adferd som viser smerte og adferd på grunn av stress er skilt.

Både oppdrettsbedrifter og fiskehelse personell i felt har fulgt opp flere avlusingsmetoder tett for å oppnå forbedringer. Ingen metoder er problemfrie, men vi ser at både skader og dødelighet er redusert betydelig etter at avlusingsmetodene er evaluert tett og alle ledd i håndteringen optimalisert. Etter en varm vinter, er vi avhengig av å behandle laksen for lus for å unngå oppbygging av smitte. Vi tilstreber å rullere på metodene for å forsinke en utvikling av resistens.