Status AGD 2019

FoMAS registrerer at det fortsatt er høy aktiv gjellescore på enkelte anlegg i Hordaland.