Status AGD Hordaland og Rogaland

FoMAS har observert flere tilfeller av aktiv score som ved AGD på gjeller i både Hordaland og Rogaland den siste tiden.
Enkelte tilfeller har vist seg å utvikle seg svært raskt, og det er derfor viktig å score gjellene hyppig!

FoMAS sin anbefaling ved påvisning av aktiv gjellescore:

  • Score gjellene 2-3 ganger i uken- på denne måten får man et inntrykk av hvordan gjellehelsen utvikler seg.
  • Det er en fordel om de samme personene scorer gjellene over tid for å nøyaktig fange opp utviklingen.
  • Kontakt FoMAS for hjelp til score eller vurdering av fiskehelse ved tvil.