Tjenester

FoMAS er en uavhengig helsetjeneste som tilbyr veterinærfaglige tjenester til akvakulturdyr på vestlandet. Med både veterinærer og fiskehelsebiologer i arbeidstokken kan vi tilby en variert og spisset kompetanse inn mot oppdrettsnæring, kultiveringsanlegg,  forskningsinstitusjoner og forvaltning.

FoMAS tilbyr autorisert helsekontroll på fisk, skalldyr og skjell for å imøtekomme gjeldende regelverkskrav fra myndighetene. Vår målsetning er å være en samarbeidspartner som kan yte service på veterinærfaglige områder, miljørelaterte saker, dokumentasjon m.m til næringsliv, forsknings- og forvaltningsinstiutusjoner.

Vi tilbyr også lovpålagte og/eller faglig relevante kurs i dyrevelferd, forebyggende arbeid, sykdomslære,  helsestrategi og forsvarlig legemiddelbruk m.m. Våre kurs settes opp som offentlig tilgjengelige kurs  eller selskapsinterne fagkurs som kan tilrettelegges etter ønske. FoMAS har godkjenning for å gjennomføre lovpålagte fiskevelferdskurs til alle produksjonsformer.

FoMAS er også en GLOBAL G.A.P godkjent underleverandør.

Global Gap Subcontractor Assessment 2019

Miljøundersøkelser er nå også på listen over tjenester vi kan tilby. Dette gjør vi i samarbeid med Åkerblå AS.

.

I vår bransje er det alltid noe nytt som skjer. I så måte kan du forvente å treffe en av våre medarbeidere på relevante fag-konferanser i inn og utland; -enten som deltaker eller bidragsyter. Vi snakkes!