Tjenester

FoMAS er en uavhengig helsetjeneste som tilbyr veterinærfaglige tjenester til akvakulturdyr på vestlandet. Med både veterinærer og fiskehelsebiologer i arbeidstokken kan vi tilby en variert og spisset kompetanse inn mot oppdrettsnæring, kultiveringsanlegg,  forskningsinstitusjoner og forvaltning.

FoMAS tilbyr autorisert helsekontroll på fisk, skalldyr og skjell for å imøtekomme gjeldende regelverkskrav fra myndighetene. Vår målsetning er å være en samarbeidspartner som kan yte service på veterinærfaglige områder, miljørelaterte saker, dokumentasjon m.m til næringsliv, forsknings- og forvaltningsinstiutusjoner.

Vi tilbyr også lovpålagte og/eller faglig relevante kurs i dyrevelferd, forebyggende arbeid, sykdomslære,  helsestrategi og forsvarlig legemiddelbruk m.m. Våre kurs settes opp som offentlig tilgjengelige kurs  eller selskapsinterne fagkurs som kan tilrettelegges etter ønske. FoMAS har godkjenning for å gjennomføre lovpålagte fiskevelferdskurs til alle produksjonsformer.

FoMAS er også en GLOBAL G.A.P godkjent underleverandør.

Miljøundersøkelser er nå også på listen over tjenester vi kan tilby. Dette gjør vi i samarbeid med Åkerblå AS.

.

I vår bransje er det alltid noe nytt som skjer. I så måte kan du forvente å treffe en av våre medarbeidere på relevante fag-konferanser i inn og utland; -enten som deltaker eller bidragsyter. Vi snakkes!