Helsekontroll

Alle anlegg med akvakulturdyr har krav om regelmessig helseoppfølging av autorisert fiskehelsepersonell. FoMAS tilbyr slikt helsetilsyn med særlig fokus på forebyggende tiltak og sikre optimale driftsbetingelser til den enkelte  art og utviklingsstadium. Vårt arbeid inkluderer diagnostikk og bekjempelse av sykdommer, samt rådgiving og opplæring.

Våre faste kunder består av både settefisk, matfisk, stamfisk av laks, ørret og  marine arter som rognkjeks, torsk og skjell. Vi har vårt hovedmarked  på vestlandet men tar oppdrag i hele Norge, samt i utlandet.