Kurs og undervisning

– Kurs i dyrevelferd:

Ansatte på konsesjonspliktige anlegg som har daglig ansvar for stell av akvakulturdyr er fra myndighetene pålagt å gjennomføre 2-dagers kurs i fiskevelferd. Kurset skal fornyes hvert 5 år og vi tilbyr både førstegangskurs og oppfriskelseskurs. FoMAS har mattilsynets godkjenning til å avholde dyrevelferdskurs for anlegg med laksefisk (laks-ørret-røye), torsk, kveite og rognkjeks i aktuelle produksjonsformer:

 • Stamfisk
 • Settefisk
 • Matfisk
 • Slakteri
 • Transportører
 • Kultiveringsanlegg
– FoMAS tilbyr også kurs eller faglige innlegg  i aktuelle tema:
 • Smittehygiene
 • Biologi
 • Bruk av reseptpliktige legemidler
 • Telling og håndtering av lakselus
 • Gjellescore
 • Sykdomslære

Se vår kurskalender (nedenfor) for tilgjengelige kurs i nær fremtid og ta kontakt dersom dere har behov som ikke tilfredsstilles av oppsatte kurs.

 04-05 desember
Bjørkheim Kro og Motell, Samnanger

Personell som tidligere har tatt 2-dagers kurs fiskevelferd: kun dag 2
Personell som ikke har tatt kurs i fiskevelferd tidligere: dag 1 + dag 2

Skriv gjerne under kommentar om du ønsker 1 eller 2 dager.

Vel møtt!

16-17 januar
Haugesund, Ystadvegen 1

Velferdskurs for personell som jobber med matfisk

Dag 1: Onsdag 16. januar 2019
Dag 2: Torsdag 17. januar

Pris:
2 dager: 4900,- + lunsj
1 dag: 2800,- + lunsj

Påmelding under.
Skriv gjerne under kommentar dersom du har noen allergier.

23-24 januar
Tau, Lilland Bryggeri Hotell

Velferdskurs for personell som jobber med matfisk

Dag 1: Onsdag 23. januar 2019
Dag 2: Torsdag 24, januar

Pris:
2 dager: 4900,- + lunsj
1 dag: 2800,- + lunsj

Påmelding under.
Skriv gjerne under kommentar dersom du har noen allergier.

Vel møtt!