Kurs og undervisning

– Kurs i dyrevelferd:

Ansatte på konsesjonspliktige anlegg som har daglig ansvar for stell av akvakulturdyr er fra myndighetene pålagt å gjennomføre 2-dagers kurs i fiskevelferd. Kurset skal fornyes hvert 5 år og vi tilbyr både førstegangskurs og oppfriskelseskurs. FoMAS har mattilsynets godkjenning til å avholde dyrevelferdskurs for anlegg med laksefisk (laks-ørret-røye), torsk, kveite og rognkjeks i aktuelle produksjonsformer:

 • Stamfisk
 • Settefisk
 • Matfisk
 • Slakteri
 • Transportører
 • Kultiveringsanlegg
– FoMAS tilbyr også kurs eller faglige innlegg  i aktuelle tema:
 • Smittehygiene
 • Biologi
 • Bruk av reseptpliktige legemidler
 • Telling og håndtering av lakselus
 • Gjellescore
 • Sykdomslære

Se vår kurskalender (nedenfor) for tilgjengelige kurs i nær fremtid og ta kontakt dersom dere har behov som ikke tilfredsstilles av oppsatte kurs.