Miljøundersøkelser

FoMAS TILBYR MILJØUNDERSØKELSER

Sediment undersøkelser (akkreditert):

  • B-undersøkelser
  • C-undersøkelser

Strømmålinger (akkreditert):

  • Målinger som dekker krav til lokalitetsrapport og til bruk i søknader.

Vannundersøkelser

  • Analyser av oksygeninnhold, temperatur, turbiditet og saltinnhold
  • Analyse av næringssalter
  • Totalovervåkning (overvåkning over tid)

Bunntopografi oppmåling

  • Topografisk oppmåling av havbunn med hjelp av Multistråleekkolodd tilkoblet Olex

Bistand med søknader

  • Søknad om etablering eller utvidelse av akvakulturanlegg

 

Akkrediterte tjenester leveres i samarbeid med Åkerblå AS.