Vurdering av velferd og effekt under kombinasjonsbehandling med varmtvann og spyling – en pilotstudie

FoMAS er engasjert som uavhengig tredjepart til å vurdere velferdsmessig forsvarlighet ved avlusing med Optilicer etterfulgt av behandling gjennom spyleenheten Optispyler.
Siden det er et stort behov for dokumentasjon knyttet til velferd under kombinasjonsbehandling, frigjøres de foreløpige resultatene for å gi støtte til fiskehelsepersonell i felt som skal vurdere risikoen av slik behandling.

Her finner du den fulle rapporten som beskriver foreløpige resultater knyttet til vurdering av velferd og effekt under kombinasjonsbehandling med Optilicer etterfulgt av spyling med Optispyler. Utprøvingen er gjennomført i perioden 31.mars 2020 til 13. august 2020 på fisk fra 30 merder fordelt på 8 lokaliteter.
Vurdering av velferd og effekt under kombinasjonsbehandling med varmtvann og spyling. Full rapport._

 

Du finner også en artikkel i Norsk Fiskeoppdrett nr 4. Norsk Fiskeoppdrett 2021/4 – Kyst.no